DOĞRU EĞİTİM İÇİN
DOĞRU ÖĞRETMENLER
GEREKİR

Çocuklarımızın mutlu, özgüvenli, başarılı birey ve iyi bir insan olmalarında en az bizim kadar etkin birileri var: Öğretmenlerimiz...


Çocuklarımıza bilgi ve görgü kadar karakter özellikleri de aşılayan ve geleceklerinin şekillendirilmesinde büyük bir rol oynayan öğretmenlerin nitelikleri, deneyimleri ve bakış açıları bu anlamda son derece önemli.


Peki, çocuğumuza iyi bir eğitim kurumu araştırırken kurumun öğretmenlerine ne kadar odaklanıyoruz?

Deneyim ve Birikim
Yıllar içerisinde birçok öğrencinin hayatına dokunmuş öğretmenler; teorik eğitimi doğru yaklaşımlarla kurgulayabilmeli, yapıcı ve sonuç veren adımlar atabilmelidir.
Sürekli Gelişim
Her şeyin hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde; eğitim kadrosunun yeniliklere açık, gelişim odaklı olması ve eğitim kurumunun da bu gelişime zemin hazırlaması gerekir.
İnsan odaklılık
Eğitim, özünde bir insan yetiştirme uğraşıdır. Bu nedenle öğretmenler; öğrenci odaklı bir yaklaşımda olmalı ve farklılıklardan bir çeşitlilik yaratabilmelidir.
Sabır
Bireysel farklılıklar, farklı öğrenme şekillerini ve süresini de beraberinde getirir. Bir öğretmen, aynı konuyu defalarca anlatabilecek sabrı gösterebilmelidir.
Mutluluk Her Şeydir
Bir öğretmen kendini ne kadar mutlu ve güvende hissediyorsa o kadar verimli olur; aynı mutluluğu çocuklarımıza aktarabilir.
Güçlü Ve Tecrübeli Öğretmenler İDE'DE
PASS yaklaşımı çerçevesinde güçlü bir eğitim modelinin içerisinde yer alan öğretmenlerimiz, çocuğunuzu geleceğe güvenle hazırlıyor.
*Planning “Planlama”, Attention “Dikkat”, Successive “Ardıllık” ve Simultaneous “Eşzamanlılık”
Gelecekte bugünkü mesleklerin yarısı yok olacak. İşte bu yüzden ide okulları yarının yetkinliklerini kazandırır.
Çocuğunuza değer katacak, onu yarına hazırlayacak öğretmen kadromuzu daha yakından tanımak için